Tröskeln rf

Tröskeln rf

Huvudkontoret i Helsingfors, filialer i Jyväskylä, Kuopio och Åbo. Arbetsgrupper i Kymmenedalen, Södra Karelen St: Mickel, Björneborg och Rovaniemi.

Medlemmar ca 800 

Anställda 15 (se nedan) 

 

Målsättningar

– Arbetar för att garantera jämlika rättigheter för personer med funktionsvariationer i Finland och på det internationella planet. 

– stöder och aktiverar personer med funktionsvariationer till att tillvarata sina egna rättigheter,

– påverkar tjänstemän och andra myndigheter så att de tar behoven hos personer med funktionsvariationer i beaktande när de fattar beslut och

– fungerar som expert på funktionsvariationer.

Personer med olika slags funktionsvariationer ansvarar för allt från beslutsfattande till verksamhet på organisationens alla plan. Detta är möjligt tack vara anställa assistenter, tolkar och guider för olika typer av evenemang.


Verksamhet

– Juridisk rådgivning (se personal)

– Assistentti.info (se personal)


Internationellt samarbete

Tröskeln är medlem i den internationella Independent Living rörelsen, Disabled People International (DPI).


Independent Living

Independent Living betyder inte att man skall klara av allt själv utan assistans. Independent Living betyder att man skall ha rätt att välja och fatta egna beslut.