Anställda

Universitetsgatan 5
00100 Helsinki
tel. 040 940 1479
kynnys@kynnys.fi

Antti Tuononen, verksamhetsledare
tel. 045 657 9696
antti.tuononen(at)kynnys.fi

Annina Heini, organisationschef
tel. 040 940 1399
annina.heini(at)kynnys.fi

Jari Gusev, organisationssekreterare
jari.gusev(at)kynnys.fi 

Veera Pensala, utbildningssekreterare
veera.pensala(at)kynnys.fi

Eija Rautakorpi, koordinator, utvecklingssamarbete
tel. +358 50 329 5955
eija.rautakorpi(at)kynnys.fi

Sanna Paasonen, koordinator, utvecklingssamarbete
sanna.paasonen(at)kynnys.fi

Pasi Holmström, IT-stöd
tel. 040 940 1971
pasi.holmstrom(at)kynnys.fi

Taru Perälä, kultursekreterare
tel. 040 734 2345
taru.perala(at)kynnys.fi 

Sanni Purhonen, administrativ sekreterare, informatör
tel. 045 7732 4116
sanni.purhonen(at)kynnys.fi

Väinö Heinonen, grafiker
vaino.heinonen(at)kynnys.fi 

 

JURIDISK RÅDGIVNING

Terhi Toikkanen, jurist
(Tröskeln rf och Assistentti.info)
tel. 045 7732 4104
terhi(at)assistentti.info 

 

Mika Välimaa, jurist
(Tröskeln rf och Assistentti.info)
tel. 045 7731 0105
mika.valimaa(at)kynnys.fi 

 

 

 

ASSISTENTTI.INFO

Susanna Haapala, koordinator och utbildningsplanerare
tel. 045 7732 4106
susanna(at)assistentti.info 

Yodit Melakusocialledare
tel. 040 940 1479
yodit(at)assistentti.info

Matti Koikkalainen, socialarbetare
tel. 040 352 1604
matti.koikkalainen(at)kynnys.fi