SYYSKOKOUSKUTSU 2022

Kynnyksen sääntömääräinen syyskokous pidetään 21.11.2022 klo 16.30 Kynnyksen toimistolla osoitteessa Yliopistonkatu 5 (7. kerros), Helsinki.

Myös etäosallistuminen on mahdollista, alustana Teams. Pyydämme ilmoittamaan sähköpostiin jari.gusev@kynnys.fi viimeistään keskiviikkona 16.11.2022 klo 16 mennessä, tuletko Helsingin toimistoon vai osallistutko etänä (ilmoita samalla se sähköpostiosoite, johon lähetämme kokouslinkin ja tarvittaessa myös erillisen äänestyslinkin).

Syyskokouksessa on jokaisella läsnä olevalla varsinaisella jäsenellä yksi ääni (jäsenmaksunsa 19 euroa viimeistään 16.11.2022 maksaneella). Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Syyskokouksessa jokainen varsinainen jäsen voi käyttää äänioikeuttaan myös asiamiehen välityksellä. Asiamies voi edustaa yhtä jäsentä valtakirjalla tulemalla kokouspaikalle. Mahdolliset ehdokkaat hallitukseen pyydetään ilmoittamaan sähköpostiin jari.gusev@kynnys.fi viimeistään 1.11.2022 kello 16 mennessä. Samalla suositellaan, että ehdokkaat lähettävät lyhyen esittelytekstin ja digikuvan itsestään lisättäväksi Kynnyksen kotisivulle.

Kokousmateriaali

Kynnys ry toimintasuunnitelma vuodelle 2023

Kynnys ry talousarvio vuodelle 2023

Esityslista

  1. Kokouksen avaaminen
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavaksi kalenterivuodeksi
  6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi
  7. Valitaan hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle kolme jäsentä seuraaviksi kahdeksi kalenterivuodeksi: erovuoroinen jäsen voidaan valita uudelleen
  8. Valitaan tilintarkastusyhteisö tai yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja
  9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Hallitus esittää, että kunniajäseniksi kutsutaan henkilöitä, jotka ovat huomattavasti edistäneet ja tukeneet yhdistyksen toimintaa
  10. Kokouksen päättäminen.

Tervetuloa!

Hallituksen puolesta,
Antti Tuononen,
toiminnanjohtaja

Mikäli haluat jatkossa kutsun s-postitse, ilmoita siitä jari.gusev@kynnys.fi

Kokouskutsu word-tiedostona

Kokouskutsu pdf-tiedostona