Kynnyksen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi asunto-osakeyhtiölain ja toiminimilain muuttamisesta 

Vammaisten ihmisoikeusjärjestö Kynnys ry on antanut lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi asunto-osakeyhtiölain ja toiminimilain 7 §:n muuttamisesta  Kynnys pitää lähtökohtaisesti kannatettavana sitä, että luonnoksessa esitetään lakiin muutosta, jolla pyritään edistämään esteettömyyttä.…

Jatka lukemistaKynnyksen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi asunto-osakeyhtiölain ja toiminimilain muuttamisesta 

Kynnys ry:n lausunto valtioneuvoston 2020-luvun demokratiapolitiikan periaatepäätöksen luonnoksesta

Vammaisten ihmisoikeusjärjestö Kynnys ry on antanut lausunnon valtioneuvoston luonnoksesta suomalaisen 2020-luvun demokratiapolitiikan periaatepäätökseksi   Kynnys ry kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta VN:n suomalaisen demokratian periaatepolitiikasta ja toimenpide-ehdotuksista. Kynnys huomauttaa, että vammaisten…

Jatka lukemistaKynnys ry:n lausunto valtioneuvoston 2020-luvun demokratiapolitiikan periaatepäätöksen luonnoksesta
Read more about the article Kynnyksen lausunto valtakunnallisten lääkinnälliseen kuntoutukseen ohjautumisen perusteiden opasluonnoksesta 
Kuva: Pixabay

Kynnyksen lausunto valtakunnallisten lääkinnälliseen kuntoutukseen ohjautumisen perusteiden opasluonnoksesta 

Vammaisten ihmisoikeusjärjestö Kynnys ry on antanut lausunnon valtakunnallisten lääkinnälliseen kuntoutukseen ohjautumisen perusteiden opasluonnoksesta   Kynnyksen mukaan oppaan johdannossa olisi syytä selvemmin tuoda esiin, että opas koskee nimenomaan julkisen terveydenhuollon järjestämisvastuulla…

Jatka lukemistaKynnyksen lausunto valtakunnallisten lääkinnälliseen kuntoutukseen ohjautumisen perusteiden opasluonnoksesta 

Kynnys ry:n lausunto vammaisten henkilöiden työtoimintaa koskevasta lakiehdotuksesta

Kynnys ry kiittää mahdollisuudesta lausua vammaisten henkilöiden työtoimintaa koskevasta lakiehdotuksesta.   Kynnys pitää riittämättömänä sitä, että laajempaa uudistusta työllisyyttä tukevista palveluista ei olla tekemässä, vaikka työllisyyskysymykset ovat laajamittaisesti merkittävä epäkohta vammaisten…

Jatka lukemistaKynnys ry:n lausunto vammaisten henkilöiden työtoimintaa koskevasta lakiehdotuksesta

Kynnys ry:n huomioita vammaislainsäädännön kokonaisuudistuksen lakiluonnoksesta  

Luonnokseen edellytetään useita korjauksia   Lain soveltamisala on turhan rajaavaLaissa korostetaan turhaan palveluntarpeen välttämättömyyttä ja tavanomaisuutta Asumisen tuki tulee järjestää ensisijaisesti vammaisen henkilön itse valitsemaan asuinpaikkaanPalvelujen ja toteutustapojen monipuolistaminen on kannatettavaa Lakiin tulee…

Jatka lukemistaKynnys ry:n huomioita vammaislainsäädännön kokonaisuudistuksen lakiluonnoksesta  

Kynnys ry edustettuna sote-järjestelmän kommentoinnissa

Kynnys ry:n suunnittelija Annina Heini on ollut mukana Vammaisfoorumin kautta sote-rakenteisiin liittyvässä vaikuttamistyössä sekä tähän liittyvien asiakirjojen laadinnassa sosiaali- ja terveysministeriölle. Perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru antoi jo syksyllä 2019 vammaisjärjestöille…

Jatka lukemistaKynnys ry edustettuna sote-järjestelmän kommentoinnissa
Read more about the article Kynnys ry on antanut sosiaali- ja terveysministeriölle lausuntonsa vammaislainsäädännön lyhytaikaisesta hoidosta ja päiväaikaisesta toiminnasta
Kuva: Unsplash.

Kynnys ry on antanut sosiaali- ja terveysministeriölle lausuntonsa vammaislainsäädännön lyhytaikaisesta hoidosta ja päiväaikaisesta toiminnasta

Vammaisten ihmisoikeusjärjestö Kynnys ry on antanut sosiaali- ja terveysministeriölle lausuntonsa vammaislainsäädännön lyhytaikaisesta hoidosta ja päiväaikaisesta toiminnasta. Lyhytaikaisen hoidon osalta lausunnossa kehotetaan huomioimaan, että lyhytaikaiset palvelut voivat sisältää myös vaativia erityispalveluita.…

Jatka lukemistaKynnys ry on antanut sosiaali- ja terveysministeriölle lausuntonsa vammaislainsäädännön lyhytaikaisesta hoidosta ja päiväaikaisesta toiminnasta
Read more about the article Kynnys ry:n lausunto liikkumisen tuesta ja taloudellisesta tuesta
Kuva: Tapio Haaja/Unsplash.

Kynnys ry:n lausunto liikkumisen tuesta ja taloudellisesta tuesta

Kynnys ry on antanut sosiaali- ja terveysministeriölle lausuntonsa vammaislainsäädännön liikkumisen tuesta ja taloudellisesta tuesta. Kynnys ry katsoo esityksen mukaisen liikkumisen tuen pykälät yleisesti ottaen hyvänä lähtökohtana jatkotyöstämiselle. Hyvää on pyrkimys…

Jatka lukemistaKynnys ry:n lausunto liikkumisen tuesta ja taloudellisesta tuesta
Read more about the article Kynnys ry on antanut lausuntonsa arkkitehtuuripoliittisesta ohjelmasta
Kuva: Lex Photography/Pexels.

Kynnys ry on antanut lausuntonsa arkkitehtuuripoliittisesta ohjelmasta

Kynnys ry on antanut opetus- ja kulttuuriministeriölle lausuntonsa arkkitehtuuripoliittisesta ohjelmasta.   Yleisissä kommenteissaan työryhmälle Kynnys ry katsoo, että lainsäädännössämme voimassa oleva YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus on jäänyt ohjelmaehdotusta laadittaessa…

Jatka lukemistaKynnys ry on antanut lausuntonsa arkkitehtuuripoliittisesta ohjelmasta
Read more about the article Kynnys ry:n lausunto fossiilittoman liikenteen tiekartta -luonnoksesta
Kuva: Eelco Böhtlingk/Unsplash.

Kynnys ry:n lausunto fossiilittoman liikenteen tiekartta -luonnoksesta

Vammaisten ihmisoikeusjärjestö Kynnys ry on antanut liikenne- ja viestintäministeriölle lausuntonsa fossiilittoman liikenteen tiekartta -luonnoksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi kotimaan liikenteen kasvihuonepäästöjen vähentämisestä. Kynnys ry näkee periaatepäätösluonnoksen yleiset tavoitteet kasvihuonepäästöjen vähentämisestä kannatettavina. Tavoitteet…

Jatka lukemistaKynnys ry:n lausunto fossiilittoman liikenteen tiekartta -luonnoksesta