Kynnys ry:n lausunto vammaispalvelulain soveltamisalan muuttamisesta

Hallituksen esitysluonnos vie lakia kauas YK:n vammaissopimuksen velvoitteista ja vaarantaa vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisen Hallituksen esitysluonnos uuden vammaispalvelulain soveltamisalan muuttamisesta on lausuntokierroksella. Soveltamisalaa koskevaa pykälää on muutettu. Vammaispalvelulain tarkoituksena on…

Jatka lukemistaKynnys ry:n lausunto vammaispalvelulain soveltamisalan muuttamisesta

Kynnys ry on antanut lausuntonsa äänestämiseen ja vaaleihin liittyviä käytäntöjä koskevasta hallitusohjelmakirjauksesta parlamentaariselle työryhmälle

Lausunnnossa todetaan muiden muassa, että kuljetuspalvelukäytännöt poikkeavat toisistaan hyvinvointialueiden välillä, eivätkä yleistyneet keskitetyt kuljetuspalvelujen välitysjärjestelmät huomioi riittävästi yksilöllisiä tarpeita. Sopimaton järjestämistapa voi estää välttämättömän palvelun käytön kokonaan. Voimassa olevassa vammaispalvelulaissa…

Jatka lukemistaKynnys ry on antanut lausuntonsa äänestämiseen ja vaaleihin liittyviä käytäntöjä koskevasta hallitusohjelmakirjauksesta parlamentaariselle työryhmälle

Ihmisoikeusloukkaukset vammaisten laitosasumisessa on tutkittava ja estettävä ennalta

Viime aikoina esimerkiksi YLE:n MOT-ohjelmassa esiin nousseet uutiset vammaisten kaltoinkohtelusta laitosolosuhteissa ovat järkyttäviä, mutta eivät valitettavasti yllättäviä.  Tällaista epäinhimillistä kohtelua ei voida toistuvasti vain hyväksyä ja katsoa sivusta.  Järjestöt ovat…

Jatka lukemistaIhmisoikeusloukkaukset vammaisten laitosasumisessa on tutkittava ja estettävä ennalta

Vammaisten henkilöiden aito osallisuus sekä toimenpiteet sen takaamiseksi on turvattava

Kynnys ry on ollut kuultavana Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnassa (VANE) YK:n vammaissopimuksen kansallisen toimintaohjelman seurantaraportin valmistelusta. Kynnys kiinnittää lausunnossaan erityistä huomiota osallisuuteen, yksilöllisiin palveluihin ja esteettömyyden edistämiseen. Kynnys ry:n lausunnossa…

Jatka lukemistaVammaisten henkilöiden aito osallisuus sekä toimenpiteet sen takaamiseksi on turvattava

Vammaispalvelulain soveltamisala ei voi olla YK:n vammaissopimuksen vastainen 

Kynnys ry osallistui vammaispalvelulain soveltamisalaan liittyvään sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen järjestämään kuulemiseen 27.11.2023. Kynnys ry:n mukaan vammaispalvelulailla ei ole tarkoitus paikata muun lainsäädännön tai palvelujärjestelmän puutteita.…

Jatka lukemistaVammaispalvelulain soveltamisala ei voi olla YK:n vammaissopimuksen vastainen 

Kynnys ry:n lausunto sote-järjestöjen rahoituksesta

Kynnys ry on antanut lausunnon sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden rahoituksesta Kynnys kannattaa ajatusta, että avustus myönnetään lähtökohtaisesti aina yhtenä yleisavustuksena. Avustuksen tehokkaan käytön ja raportoinnin kannalta yksi avustus…

Jatka lukemistaKynnys ry:n lausunto sote-järjestöjen rahoituksesta

Kynnys ry:n lausunto liikenteen esteettömyysvisiosta

Vammaisten henkilöiden ihmisoikeusjärjestö Kynnys ry pitää liikenteen esteettömyysvisiota ja sen tavoite-ehdotuksia kokonaisuudessaan onnistuneena. Visio antaa selkeän ja tiivistetyn kuvan liikenteen esteettömyyden eri osa-alueista ja niitä koskevista tavoitteista. Pidämme hyvänä sitä,…

Jatka lukemistaKynnys ry:n lausunto liikenteen esteettömyysvisiosta

Kynnys ry:n lausunto avoimen hallinnon viidennen toimintaohjelman luonnoksesta

Vammaisten ihmisoikeusjärjestö Kynnys ry pitää toimintaohjelmaa pääosin hyvänä. Osallistamisen ja avoimuuden aitoutta voisi toimintaohjelmassa vielä tähdentää. Avoimen hallinnon hyvätkään tavoitteet eivät toteudu, jos ihmisille jää tunne, että osallistaminen ja avoimuus…

Jatka lukemistaKynnys ry:n lausunto avoimen hallinnon viidennen toimintaohjelman luonnoksesta