Ihmisoikeusloukkaukset vammaisten laitosasumisessa on tutkittava ja estettävä ennalta

Viime aikoina esimerkiksi YLE:n MOT-ohjelmassa esiin nousseet uutiset vammaisten kaltoinkohtelusta laitosolosuhteissa ovat järkyttäviä, mutta eivät valitettavasti yllättäviä.  Tällaista epäinhimillistä kohtelua ei voida toistuvasti vain hyväksyä ja katsoa sivusta.  Järjestöt ovat…

Jatka lukemistaIhmisoikeusloukkaukset vammaisten laitosasumisessa on tutkittava ja estettävä ennalta

Vammaisten henkilöiden aito osallisuus sekä toimenpiteet sen takaamiseksi on turvattava

Kynnys ry on ollut kuultavana Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnassa (VANE) YK:n vammaissopimuksen kansallisen toimintaohjelman seurantaraportin valmistelusta. Kynnys kiinnittää lausunnossaan erityistä huomiota osallisuuteen, yksilöllisiin palveluihin ja esteettömyyden edistämiseen. Kynnys ry:n lausunnossa…

Jatka lukemistaVammaisten henkilöiden aito osallisuus sekä toimenpiteet sen takaamiseksi on turvattava

Kynnys ry:n lausunto ulkomaalaislain muuttamisesta

Kynnys ry on antanut lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle ulkomaalaislain 72 a §:n ja 72 §:n muuttamisesta. Esityksen mukaan on tarkoitus nostaa oleskelulupaan edellytettyä tulotasoa 1600 euroon kuukaudessa. Kynnys ry…

Jatka lukemistaKynnys ry:n lausunto ulkomaalaislain muuttamisesta

Vammaispalvelulain soveltamisala ei voi olla YK:n vammaissopimuksen vastainen 

Kynnys ry osallistui vammaispalvelulain soveltamisalaan liittyvään sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen järjestämään kuulemiseen 27.11.2023. Kynnys ry:n mukaan vammaispalvelulailla ei ole tarkoitus paikata muun lainsäädännön tai palvelujärjestelmän puutteita.…

Jatka lukemistaVammaispalvelulain soveltamisala ei voi olla YK:n vammaissopimuksen vastainen 

Kynnys ry:n lausunto sote-järjestöjen rahoituksesta

Kynnys ry on antanut lausunnon sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden rahoituksesta Kynnys kannattaa ajatusta, että avustus myönnetään lähtökohtaisesti aina yhtenä yleisavustuksena. Avustuksen tehokkaan käytön ja raportoinnin kannalta yksi avustus…

Jatka lukemistaKynnys ry:n lausunto sote-järjestöjen rahoituksesta

Kynnys ry:n lausunto liikenteen esteettömyysvisiosta

Vammaisten henkilöiden ihmisoikeusjärjestö Kynnys ry pitää liikenteen esteettömyysvisiota ja sen tavoite-ehdotuksia kokonaisuudessaan onnistuneena. Visio antaa selkeän ja tiivistetyn kuvan liikenteen esteettömyyden eri osa-alueista ja niitä koskevista tavoitteista. Pidämme hyvänä sitä,…

Jatka lukemistaKynnys ry:n lausunto liikenteen esteettömyysvisiosta

Kynnys ry:n lausunto avoimen hallinnon viidennen toimintaohjelman luonnoksesta

Vammaisten ihmisoikeusjärjestö Kynnys ry pitää toimintaohjelmaa pääosin hyvänä. Osallistamisen ja avoimuuden aitoutta voisi toimintaohjelmassa vielä tähdentää. Avoimen hallinnon hyvätkään tavoitteet eivät toteudu, jos ihmisille jää tunne, että osallistaminen ja avoimuus…

Jatka lukemistaKynnys ry:n lausunto avoimen hallinnon viidennen toimintaohjelman luonnoksesta

Kynnyksen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi asunto-osakeyhtiölain ja toiminimilain muuttamisesta 

Vammaisten ihmisoikeusjärjestö Kynnys ry on antanut lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi asunto-osakeyhtiölain ja toiminimilain 7 §:n muuttamisesta  Kynnys pitää lähtökohtaisesti kannatettavana sitä, että luonnoksessa esitetään lakiin muutosta, jolla pyritään edistämään esteettömyyttä.…

Jatka lukemistaKynnyksen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi asunto-osakeyhtiölain ja toiminimilain muuttamisesta 

Kynnys ry:n lausunto valtioneuvoston 2020-luvun demokratiapolitiikan periaatepäätöksen luonnoksesta

Vammaisten ihmisoikeusjärjestö Kynnys ry on antanut lausunnon valtioneuvoston luonnoksesta suomalaisen 2020-luvun demokratiapolitiikan periaatepäätökseksi   Kynnys ry kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta VN:n suomalaisen demokratian periaatepolitiikasta ja toimenpide-ehdotuksista. Kynnys huomauttaa, että vammaisten…

Jatka lukemistaKynnys ry:n lausunto valtioneuvoston 2020-luvun demokratiapolitiikan periaatepäätöksen luonnoksesta
Read more about the article Kynnyksen lausunto valtakunnallisten lääkinnälliseen kuntoutukseen ohjautumisen perusteiden opasluonnoksesta 
Kuva: Pixabay

Kynnyksen lausunto valtakunnallisten lääkinnälliseen kuntoutukseen ohjautumisen perusteiden opasluonnoksesta 

Vammaisten ihmisoikeusjärjestö Kynnys ry on antanut lausunnon valtakunnallisten lääkinnälliseen kuntoutukseen ohjautumisen perusteiden opasluonnoksesta   Kynnyksen mukaan oppaan johdannossa olisi syytä selvemmin tuoda esiin, että opas koskee nimenomaan julkisen terveydenhuollon järjestämisvastuulla…

Jatka lukemistaKynnyksen lausunto valtakunnallisten lääkinnälliseen kuntoutukseen ohjautumisen perusteiden opasluonnoksesta