Tarinoista voimaa -hanke

Tarinoista voimaa -hankkeessa kehitetään voimaannuttava verkkopalvelu vammaisten korkeakouluopiskelijoiden työllistymisen tueksi. Hanke pyrkii parantamaan vammaisten korkeakouluopiskelijoiden mahdollisuuksia siirtyä työelämään siten, että lähtökohtana ovat yksilöiden omat intressit ja osaaminen. Hankkeessa pyritään vaikuttamaan vammaisten henkilöiden työssäkäyntiin ja työllistymiseen liittyviin stereotyyppisiin ennakkoasenteisiin tuomalla esiin erilaisia työhön sijoittumisen vaihtoehtoja. Näkökulma halutaan siirtää pois rajoitteista ja niiden sijaan esille tuodaan samaistumiskohteita ja esikuvia. Hanke haluaa osoittaa, että vammaisia henkilöitä työskentelee hyvin monenlaisissa tehtävissä.

Vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien (korkeakoulu)opiskelijoiden lisäksi hankkeen kohderyhmään kuuluvat opinto-ohjaajat, alan vaihtoa suunnittelevat vammaiset henkilöt, työnantajat sekä vammaisjärjestöjen työllisyysneuvojat ja muut asiantuntijat.

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+, Kynnys ry, Invalidiliitto ja Hämeen ammattikorkeakoulu 1.8.2016–28.2.2019. Mukana kehittämistyössä on myös mm. Näkövammaisten liitto ry, Turun yliopisto ja Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö (Vamlas). Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hankkeen tavoitteena on:
• tuottaa vammaisten työllistymistä koskevan tiedon uudenlainen esitystapa ja sitä hyödyntävä elämyksellinen verkkopalvelu
• nostaa esiin vammaisten korkeakouluopiskelijoiden työllistymiseen vaikuttavia avainkohtia
• tuottaa vertaistarinoita ja helposti ymmärrettävää asiatietoa työhön siirtymisen avainkohtiin
• tuoda vammainen henkilö esiin toimijana eikä kohteena
• laaja-alaistaa vammaisten henkilöiden ohjausvalmennuksessa käytettävää tietoa
• suunnitella ja toteuttaa ohjausalan voimaannuttavia valmennuksia
• parantaa vammaisjärjestöjen työllistämispalvelujen toimintaa ja korkeakoulujen opinto-ohjausta
• rakentaa vammaisjärjestöjen verkosto ja yhteistyön toimintamalli
• tarjota vammaisten henkilöiden työhön siirtymistä tukevaa tietoa valtakunnallisesti ja saavutettavasti
• osallistaa alan toimijoita ja kohderyhmiä.

Tarinoista voimaa -hanke: https://hyplus.helsinki.fi/hanke/tarinoista-voimaa-verkkopalvelu-vammaisen-opiskelijan-tyoelamaan-siirtymisen-tukena/