VIKE

VIKE

Invalidiliitto ry ja Kynnys ry perustivat kevättalvella 2007 Vammaisten Ihmisoikeuskeskuksen (VIKE) yhteistyössä asiantuntijajäsenenä toimivan Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutin kanssa. Raha-automaattiyhdistys rahoitti projektia 2007-2009. Toimintaa hallinnoi Kynnys ry. VIKE jatkaa toimintaansa projektin loppumisesta huolimatta, muun muassa VIA-projektin muodossa.