SAMAT-toiminta

samat_logo_ (356x183)

Kynnys ry:n SAMAT-TOIMINTA on päättynyt.
Kiitos kaikille mukanaolleille!

SAMAT-toiminta lähti liikkeelle vuonna 2012 havainnoista, ettei vammaisille äideille ja lapsille ole olemassa vertaistukea eikä vertaisryhmiä. Vammaisten henkilöiden seksuaalikasvatuksessa havaittiin myös puutteita ja siksi seksuaalikasvatusta ja seksuaalioikeuksien toteutumista päätettiin edistää toiminnassa. SAMAT-toimintaa on ollut vuosina 2012-2022 ja sitä on rahoittanut STEA.

Lataa Samat-toiminnan loppuraportti tästä.

SAMAT-toiminta jakautuu kahteen osa-alueeseen; perhetoimintaan ja seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämiseen. Perhetoiminnan puolella työskentelee perhetoiminnan koordinaattori ja seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistävässä työssä seksuaalineuvoja.

Perhetoiminnassa tarjoamme tietoa, tukea ja toimintaa perheille, joissa toisella tai molemmilla vanhemmista on vamma tai pitkäaikaissairaus. Lähtökohtanamme on huomioida koko perhe.

Seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistävä työ kohdentuu pääasiassa eri tavoin vammaisiin, vammautuneisiin tai pitkäaikaissairaisiin ihmisiin Pohjois-Suomen alueilla.