Syrjinnän estäminen?

Syrjinnän estäminen?

Suomen perustuslaissa kielletään syrjintä. Perustuslain 6 § kuuluu seuraavasti:

“Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustaa asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.”

 

Täyttöohjeita:

•Kirjoita lyhyesti, mutta kerro olennainen.

•Tapahtuman kuvauksessa on tärkeätä tietää, kuka on tehnyt ja sanonut mitäkin. Kaikki huono kohtelu ei ole syrjintää.

•Jos paikalla on todistajia, ota heidän yhteystietonsa ylös.

•Muistiinpanot kannattaa tehdä, kun vielä muistaa yksityiskohdat.

Lähetä allekirjoitettu raportti Kynnys ry, Siltsaarenkatu 4, 5krs, 00530 Helsinki. Raportit kootaan yhteen ja niitä käytetään ongelmien poistamisessa todistusaineistona. Kiitos vaivannäöstä yhteisen asian puolesta.

Täytä syrjintä-ilmoitus lomake tästä