Syrjinnän estäminen

Syrjinnän estäminen?

Suomen perustuslaissa kielletään syrjintä. Perustuslain 6 § kuuluu seuraavasti:

“Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustaa asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.”

Jos koet tulleesi syrjityksi vammaisuuden perusteella tee syrjintäilmoitus yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistoon osoitteessa syrjinta.fi.