TYÖPAIKKAILMOITUS

Kynnys ry on vuonna 1973 perustettu perus- ja ihmisoikeusjärjestö, joka työskentelee vammaisten henkilöiden yhdenvertaisten oikeuksien toteutumiseksi sekä suomalaisessa yhteiskunnassa että kansainvälisesti. Toimipaikkamme sijaitsevat Helsingissä, Turussa, Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa.

Haemme nyt keskustoimistollemme Helsingin Hakaniemeen

PUOLIPÄIVÄISTÄ KEHITYSYHTEISTYÖHANKKEIDEN KOORDINAATTORIA
koordinoimaan ja hallinnoimaan järjestömme kehitysyhteistyö- ja kansalaiskasvatushankkeita yhteistyössä kehitysyhteistyötiimin kanssa.

Koordinaattorin tehtäviin kuuluu:
– kehitysyhteistyöhankkeiden hallinnointi ja seuranta
– yhteydenpito hankekumppaneihin ja heidän kapasiteettinsa vahvistaminen
– vuosittaiset hankematkat kohdemaihin
– kehitysyhteistyöhankkeista raportointi
– hankeviestintä ja osallistuminen viestinnän kehittämiseen

Koordinaattorin tehtävän menestyksekäs hoitaminen vaatii järjestösektorin ja hankehallinnon kokemusta ja osaamista, omakohtaista kokemusta vammaisuudesta sekä matkustusvalmiutta hankemaihin. Työssä tarvitaan hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja sekä hyvää suullista ja kirjallista kielitaitoa (suomi ja englanti). Kehitysyhteistyön tuntemus katsotaan eduksi.

Hakemukset ansioluetteloineen tulee lähettää sähköpostitse viimeistään 10.4.2020 klo 16.00 toiminnanjohtaja Antti Tuonoselle osoitteeseen antti.tuononen@kynnys.fi. Hakijoiden haastattelut järjestetään viikolla 16 koronavirusepidemiasta riippuen joko Kynnyksen toimistolla tai etäyhteyksin. Työ alkaa sopimuksen mukaan. Työ on puolipäiväinen (50 %) ja viikkotyöaika 19 h. Työsopimus tehdään aluksi vuoden 2020 loppuun asti, mutta mahdollisuuksien mukaan työ jatkuu eteenpäin. Palkka määräytyy sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen mukaisesti (vaativuusluokka 5-6). Kysymyksiin vastaa Veera Pensala p. 050 383 9282.

Hakutiedot TE-palveluiden sivuilla: kehitysyhteistyö, koordinaattori, Helsinki, Uusimaa, yhdenvertaisuus, vammaisuus