Käsiä ja euron seteleitä vaihtamassa omistajaa

Unohtuivatko henkilökohtaisen avun työnantajat hyvinvointialueille siirryttäessä?

Vammaisten ihmisoikeusjärjestö Kynnys ry on saanut huolestuneita viestejä henkilökohtaisten avustajien työnantajilta. Vuoden alussa hyvinvointialueille siirryttäessä moniin työnantajiin on otettu yhteyttä ja ilmoitettu muutoksista henkilökohtaisten avustajien palkanmaksukäytäntöihin. Ohjeet ovat kuitenkin paikoin olleet ristiriidassa yksilöllisten työsopimusehtojen kanssa. Tämä on johtanut ongelmiin varsinkin tuntipalkkaisten avustajien palkanmaksussa.

Kynnys ry huomauttaa, etteivät viranomaiset voi aiheuttaa tilannetta, jossa vammainen henkilökohtaisen avun työnantaja joutuu toimimaan lainvastaisesti. Herää jälleen kerran kysymys, onko henkilökohtaisen avustajan työ tunnettua tai arvostettua. Onko hyvinvointialueelle siirryttäessä unohdettu vammaiset työnantajat?

Kynnys ry toteaa, että mahdollisten palkanmaksun viivästyskorvausten tulee koskea myös henkilökohtaisia avustajia. Hyvinvointialueilla on velvollisuus tiedottaa työnantajia korvauksista ja niiden hakemisesta työntekijöille.

Tiedustelut: neuvonta@assistentti.info