Kynnyksen logo

Uusi vammaispalvelulaki tarvitaan turvaamaan eri ikäisten ja eri tavoin vammaisten ihmisten yhdenvertaiset palvelut

Eduskunta päättää perjantaina 24.2.2023 uuden vammaispalvelulain hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Me allekirjoittajajärjestöt haluamme tuoda esiin, että lakiesitystä on eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa ja perustuslakivaliokunnassa (PeV) kehitetty hyvään suuntaan, ja laki tulee hyväksyä nyt.

Vammaisen henkilön itsemääräämisoikeus on vahvasti esillä uudessa vammaispalvelulaissa, ja laki tarvitaan tuomaan YK:n vammaissopimuksen periaate itsenäisestä elämästä todellisuudeksi. Uuteen lakiin olisi siirtymässä kumoutuvan kehitysvammalain perusteella nykyisin järjestettäviä palveluita, jotka eivät heikennä muita vammaispalveluita. Uusi laki ei tarkoita, että esimerkiksi henkilökohtaista apua käyttävät vammaiset ihmiset joutuisivat tahtomattaan hoivan kohteeksi.

YK:n vammaissopimuksen 1 artiklan mukaisesti eri tavoin vammaisten ihmisten tulee voida saada tarpeidensa mukaisia palveluita, apua ja tukea yhdenvertaisesti. Tämä ei toteudu, jos Suomessa jatketaan nykyisellä, erottelevalla lainsäädännöllä. Nykylainsäädäntö ei myöskään erikseen huomioi esimerkiksi vammaisia lapsia perheineen tai ylipäätään eri ikäisiä vammaisia henkilöitä. Uudistus toisi tähän tilanteeseen parannuksen. Lain hylkääminen tarkoittaisi puolestaan eriarvoistavien käytäntöjen jatkumista, ja tämä hidastaisi myös hyvinvointialueilla tehtävää kehittämistyötä, kun jälleen odotettaisiin uutta lakia.

Perustuslakivaliokunta on katsonut, että lakia on täsmennetty riittävästi siten, että laki on kuitenkin riittävän joustava, sillä YK:n vammaissopimus velvoittaa yksilöllisten palvelujen järjestämiseen. PeV:n mukaan esitys voidaan hyväksyä, ja esityksen sisältö onkin jo hyväksytty eduskunnan täysistunnon 1. käsittelyssä.

On erittäin tarpeellista, että lain vaikutuksia seurataan ja mahdolliset puutteet korjataan. Järjestöillä on tässä tärkeä rooli. Olennaisinta on kuitenkin saada uusi laki, jonka perusratkaisut mahdollistavat nykyistä paremmat ja oikeudenmukaisemmat vammaispalvelut.

Siksi vammaispalvelulain uudistus tulee hyväksyä eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan yksimielisesti tekemin muutoksin.

Allekirjoittajat

Autismiliitto ry

Aivovammaliitto ry

FDUV rf

Hengitystuki ry

Heta – henkilökohtaisten avustajien työnantajien liitto ry

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Kehitysvammaliitto ry

Kynnys ry

Lihastautiliitto ry

SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf

Suomen CP-liitto ry

Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry

Tiedustelut:

Annina Heini
Järjestöpäällikkö, VTM
Kynnys ry

Kynnys ry
Yliopistonkatu 9 b
20100 Turku
p. 040 9401399