Ajatuskuplassa valas pöydän takana, kysymysmerkkejä ja kirja jonka kannessa lukee Valas-laki

Valaistu Valaksesta ja vammaispalvelujen tulevaisuudesta

Valon päivänä torstaina 3.2.2022 klo 14–16. Verkkotapaamisessa juristit Mika Välimaa Kynnyksestä ja Elina Nieminen Invalidiliitosta keskustelevat vammaispalvelulainsäädännön uudistuksesta.

Keskustelemme yhdessä myös vammaispalvelujen tulevaisuudesta muuttuvissa rakenteissa.VALAS-uudistuksen tarkoituksena on säätää uusi vammaispalvelulaki. Uusi laki sisältäisi säännökset vammaisille henkilöille järjestettävistä sosiaalihuollon erityispalveluista. Samalla nykyinen vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki kumottaisiin. Hallituksen esitys uudesta vammaispalvelulaista on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2022. Laki tulisi voimaan 1.1.2023. (Lähde: THL.)


Voit esittää kysymyksiä puhujille ilmoittautumislomakkeen kautta tai keskustelutilaisuudessa. Keskusteluun ei ole pakko osallistua, joten voit tulla oikein hyvin vain kuulolle. Ilmoittaudu mukaan viimeistään 1.2.2022. Lähetämme Teams-linkin ilmoittautuneille tapahtumaa edeltävänä päivänä (2.2.2022).

Lisätietoja antaa: Milla Ilonen (p. 044 491 5695 tai milla.ilonen@invalidiliitto.fi)

Kuva: Väinö Heinonen