Vammaisia henkilöitä on suojeltava konflikteissa

Vammaisten ihmisoikeusjärjestö Kynnys ry ilmaisee syvän huolensa kaikkien Ukrainaan kohdistuneessa hyökkäyksessä kärsivien siviilien ja erityisesti niiden vammaisten henkilöiden asemasta, joilla ei ole mahdollisuutta paeta sodankäynnin tieltä. Suomi on sitoutunut YK:n vammaisten ihmisoikeussopimukseen, jonka artikla 11 velvoittaa sopimuspuolet toteuttamaan kaikki tarvittavat toimet varmistaakseen vammaisten henkilöiden suojelun ja turvallisuuden vaaratilanteissa, mukaan lukien aseelliset selkkaukset ja humanitaariset hätätilat.