Eduskuntatalo edestä kuvattuna, pilarit ja portaat

Vammaispalvelulain voimaantuloa aiotaan siirtää

1.10.2023 voimaan tulevaksi aiotun uuden vammaispalvelulain voimaantuloa siirretään hallitusohjelmassa vuodella eteenpäin.

Hallitusohjelmakirjaus aiheesta toteaa:

”Hallitus käynnistää kiireellisesti lainvalmistelun, jonka tarkoituksena on turvata vammaisten oikeuksien toteutuminen ja palveluiden saatavuus. Priorisoidaan uuden vammaispalvelulain valmistelua lainvalmisteluprosessissa. Huomioidaan uuden vammaispalvelulain valmistelussa vammaispalvelulain 675/2023 eduskuntakäsittelyn aikana tehdyt lisäykset. Lainvalmistelun kustannusvaikutus nykytilanteeseen verrattuna saa olla 100 miljoonaa euroa vuosittaisia menoja kasvattava valtiovarainministeriön arvion mukaan.”

Vammaispalvelulain sisältöä avataan kiireelliselle lainvalmistelulle eli lain sisältöä tullaan muokkaamaan. Kynnys ry painottaa, että kaikessa lain muokkauksessa ja valmistelussa on erityisen tärkeä huomioida vammaisten ihmisten ja järjestöjen osallisuus ja aktiivinen osallistuminen. Ihmisoikeudet ja välttämättömät palvelut eivät ole säästökohde. Hallitusohjelmassa suunniteltu lakiin kajoaminen, erityisesti kun se tosiasiassa tehdään ainoastaan kustannusten karsimiseksi, heikentää luottamusta julkiseen päätöksentekoon ja herättää epäilyksiä varsinkin vammaisten ihmisten oikeuksien kunnioittamisen suhteen. Kynnys ry seuraa tiiviisti vammaispalvelulain valmistelua.