Vammaisuus ei voi olla tehohoidon eväämisen peruste

Tiedote

julkaisuvapaa

Vammaisten ihmisoikeusjärjestö Kynnys ry on erittäin huolestunut useista luotettavista lähteistä saaduista tiedoista, joiden mukaan joillain alueilla kehitysvammaisten asumisyksiköiden osalta olisi tehty ennakoivasti päätöksiä siitä, ettei asukkaita otettaisi tehohoitoon mahdollisissa koronavirustapauksissa. Sen sijaan tehohoitoa tarvitsevat asukkaat jäisivät yksiköiden hoidettaviksi. Eräs palveluntilaaja oli myös etukäteen pyytänyt asumisyksikön johdolta asukaslistaa ja arvioita siitä, ketkä eivät tulisi saamaan hoitoa. Etukäteen oli tehty linjaus, ettei ketään asumisyksikön asukkaista tehohoidettaisi koronan vuoksi.

Toteutuessaan tällaiset rajaukset loukkaisivat törkeällä tavalla vammaisten henkilöiden perus- ja ihmisoikeuksia, kuten oikeutta elämään. Tällainen hoidonrajaus saati tehohoito ei myöskään millään tavalla kuulu asumisyksiköiden henkilökunnan osaamisalueisiin. Päätökset hoidon mahdollisista priorisoinneista kuuluvat lääkäreille ja mikäli niihin joudutaan, ne on aina tehtävä yksilökohtaisesti sen mukaan, onko hoidosta henkilölle hyötyä.

Kehitysvamma tai muu vammaisuus itsessään ei vaikuta siihen, voiko henkilö asianmukaista hoitoa saadessaan toipua viruksesta. Vammaisia henkilöitä ei voi yksinomaan vammojensa perusteella siirtää hoitojonojen hännille tai esittää ennakkoluuloihin perustuvia oletuksia siitä, millainen elämänlaatu yksittäisellä vammaisella henkilöllä on.

Koronaviruksen levitessä tarpeellisia rajaustoimenpiteitä on tehty ainakin näennäisesti riskiryhmien suojelemiseksi. On kaiken etiikan vastaista, mikäli riskiryhmät, joilla ei myöskään aina ole mahdollisuutta suojata itseään eristäytymällä fyysisesti, uhrataan tosipaikan tullen ensimmäiseksi.

Ihmisoikeuksien toteutuminen asumisyksiköissä on johdon ja henkilöstön vastuulla. Rajoitustoimien on oltava suhteessa muun väestön kanssa ja perustuttava voimassaolevaan lainsäädäntöön. Valmiuslaki ei mahdollista vain tiettyyn ihmisryhmään kohdistuvia, asumismuodon perusteella määräytyviä rajoitustoimia.

Lisätietoja:

Terhi Toikkanen
lakimies

Kynnys ry / Assistentti.info
Siltasaarenkatu 4, 5. krs
00530 Helsinki
terhi@assistentti.info