Vastaa kyselyyn Kynnys ry:n viestinnästä!

Kyselyn tavoitteena on kartoittaa valtakunnallisen, vammaisten perus- ja ihmisoikeusjärjestö Kynnys ry:n viestinnän nykytilannetta ja kehittämiskohteita.

Linkki kyselyyn

Kyselytutkimuksen kohderyhmänä ovat henkilöt, jotka kuuluvat Kynnys ry:n jäsenistöön ja seuraavat järjestön viestintää. Sen lisäksi tarkoituksena on tavoittaa sellaisia henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita sekä Kynnys ry:n toiminnasta että järjestön viestinnästä.

Kysely on osa Turun ammattikorkeakoulussa toteutettavaa media-alan koulutuksen opinnäytetyötä. Se toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Kynnys ry:n kanssa. Kyselyvastaukset käsitellään luottamuksellisesti eikä aineistoa luovuteta muuhun käyttöön. Kyselytutkimukseen osallistutaan nimettömänä.

Kyselyä voi mielihyvin myös jakaa eteenpäin, jotta se tavoittaisi enemmän Kynnys ry:n viestinnästä kiinnostuneita ihmisiä.

Kiitos ajastasi, jokainen kyselyyn vastannut on apuna opinnäytetyön toteutuksessa ja Kynnys ry:n jäsen- ja sidosryhmäviestinnän kehittämisessä!

Ystävällisin terveisin,

Elina Laiho
Turun ammattikorkeakoulu / media-alan koulutus
elina.laiho@edu.turkuamk.fi
+358440999964