Yleisötilaisuus Tampereella 5.3.: Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu

Vammaisille ihmisille on erityisen tärkeää liikkumisen palvelujen oikea-aikaisuus ja luotettavuus, jotka takaavat heille osallisuuden ja osallistumisen mahdollisuuden yhdenvertaisina kansalaisina.

Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden toimivuudessa keskeistä on kuljetuspalvelun järjestämistapa.

Tampereen kaupungin vammaisneuvosto ja Pirkanmaalla toimivat vammais- ja kansanterveysjärjestöt järjestävät avoimen yleisötilaisuuden, jonka aiheena on vaikeavammaisten kuljetuspalvelut Tampereella. Tilaisuuden tarkoituksena on löytää ja tarjota yhteistyöllä toimivia vaihtoehtoja palvelujen kehittämiseen.

Aika:            5.3.2019 klo 13:00-15:30

Paikka:        Keskusvirastotalo – Tampereen kaupungin valtuustosali

Aleksis Kiven katu 14 – 16, Tampere

Ennakkokysymykset panelisteille

 1. Miltä nyt näyttää?
 • Millaisena panelisti näkee vaikeavammaisten kuljetuspalvelun järjestämisen Tampereella tällä hetkellä? (plussat ja miinukset)
 • Mikäli taksia ei pystytä järjestämään kuljetuspalvelumatkan tekoon, mitä tehdään, jotta vammaisten henkilöiden liikkuminen on mahdollista?
 • Miten taataan kaluston riittävyys ja invataksien saatavuus eri vuorokauden aikoina, viikonpäivästä riippumatta?
 1. Lainsäädäntö, kilpailutus ja sopimukset
 • Mikäli kuljetuspalvelusopimuksissa mukana olevat taksit saavat, voimassa olevan liikennepalvelulain mukaan, valita mitä kyytejä he ajavat, miten varmistetaan se, että vammaiset henkilöt tosiasiassa pystyvät liikkumaan vammaispalvelulain mukaisella kuljetuspalvelulla?
 • Miten varmistetaan se, että joku auto ottaa matkan ajettavaksi?
 • Onko nykyisissä sopimuksissa kuljettajille sanktio siitä, jos he eivät ota kuljetuspalvelukyytiä ajettavaksi?
 • Päätöksentekijöille: Miten vammaispalvelulain mukaisten matkojen kilpailutuksessa huomioidaan palvelunkäyttäjien erityistarpeet kuten kaluston esteettömyys, henkilönostimet ja muut tekniset ominaisuudet?
 • Mitä tehdään pitkien odotusaikojen lyhentämiseksi puhelimella kyytiä tilatessa?
 • Onko kilpailutuksessa ollut mukana laatukriteereitä siitä, miten palvelu tulee järjestyä? Millaisia, jos on?
 • Kuka on vastuussa siitä, että kunnan järjestämällä kuljetuspalvelulla pystyy tosiasiassa liikkumaan?
 • Miten varmistetaan palveluketjun toimivuus: kyydin tilaus – auton järjestäminen – auton tulo paikalle – auton kyyti oikeaan paikkaan tilattuun aikaan – ja paluukyydin onnistuminen.
 1. Ihmisten tarpeet / Kaupungin tavoitteet
 • Miten jatkossa turvataan kuljetuspalvelun käyttäjälle tiedonsaanti siitä, onnistuuko liikkuminen tilatun kuljetuspalvelumatkan mukaisesti?

(Miten ilmoitetaan asiakkaalle, jos autoa ei ole saatu järjestymään?)

 • Miten taataan liikkuminen akuutissa kuljetuspalvelutarpeessa? (Esimerkiksi läheisen äkillinen avun tarve, jolloin kuljetuspalvelulla olisi liikuttava luokse mahdollisimman pian.)
 • Miten panelisti ajattelee toimittavan, jos autoa ei kuulu ja kuljetuspalvelun käyttäjä huomaa myöhästyvänsä tärkeästä sovitusta ajasta?
 • Miten taataan ilman puhelinta kyytiä odottavan turvallisuus, jos autoa ei tule?
 • Kenelle kuuluu päivystysvelvollisuus kuljetuspalvelukyydeissä ja miten se aiotaan järjestää? Ihmiset eivät uskalla lähteä illalla liikkeelle, kun eivät tiedä saavatko paluukyytiä takaisin.
 • Pääseekö enää Tampereella ja lähikunnissa kulkemaan lyhyitä kyytejä?

Jos asuu taajama-alueen ulkopuolella, miten turvataan se, että taksi tulee ajamaan kyydin, jos se on lyhyt matka esim. töihin, opiskeluun, kauppaan, harrastukseen tai kylään?

 • Miten varmistetaan, että jonotusaika puhelimessa Kuljetustenohjauskeskukseen on kohtuullinen?
 1. Mitä tälle voi tehdä?
 • Miten päästään jatkossa kuljetuspalvelujen luotettavaan toimintavarmuuteen? (Toimintavarmuus oli parempi ennen 1.7.2018 tulleita muutoksia)
 • Mitä on otettava huomioon, kun kuljetuspalvelun järjestämiseen liittyen tehdään seuraavan kerran kilpailutus?
 • Miten kuljettajien yhteydenotot keskukseen saadaan sujuvimmiksi, esimerkiksi taksin tolpaltaoton yhteydessä?
 • Miten jatkossa voisimme yhteistyössä edistää ja parantaa (kehittää) kuljetuspalvelujen kokonaisuutta Tampereella ja koko Pirkanmaalla?
 • Pystytäänkö vaikuttamaan taksilainmuutokseen parempaan suuntaan?